1. Polska 51 lotów
2. Niemcy 10 lotów
3. Wielka Brytania 8 lotów
4. Stany Zjednoczone 7 lotów
5. Ukraina 4 loty
6. Włochy 4 loty
7. Bułgaria 2 loty
8. Cypr 2 loty
9. Egipt 2 loty
10. Francja 2 loty
11. Hiszpania 2 loty
12. Holandia 2 loty
13. Izrael 2 loty
14. Malta 2 loty
15. Norwegia 2 loty
16. Czechy 1 lot
17. Kanada 1 lot